Regels

Voorwaarden

  • Fotograferen en/of filmen tijdens lessen of voorstellingen is niet toegestaan. Voorstellingen en kijklessen worden door de balletschool op foto en film vastgelegd en verstrekt aan de leerlingen. Gebruik van beeldmateriaal van Balletschool Prélude van de lessen en voorstellingen is uitsluitend toegestaan voor privédoeleinden. De rechten van het beeldmateriaal behoren aan de balletschool.
  • Alleen beeldmateriaal voorzien van het logo van Balletschool Prélude is afkomstig van onze balletschool!
  • De balletschool behoudt zich het recht voor om beeldmateriaal te gebruiken voor promotiedoeleinden. De leerling en/of ouder geeft hiervoor automatisch toestemming bij deelname aan de lessen en voorstellingen.
  • Het is belangrijk dat de les op tijd kan beginnen. Houd er rekening mee ruim voor aanvang van de les aanwezig te zijn.
  • Buiten de lestijd vallen de leerlingen niet onder de verantwoordelijkheid van de balletschool en/of de docent.
  • De balletschool neemt geen verantwoordelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen.
  • Mobiele telefoons zijn niet toegestaan in de lessen en kleedkamers.
  • Restitutie van lesgeld wordt niet verleend tenzij sprake is van zwaarwegende reden, te beoordelen door de docent. Bij ziekte is het mogelijk een gemiste les in te halen op een andere lestijd.
  • Opzeggen van de lessen geschiedt met inachtneming van één kalendermaand voorafgaand aan de volgende lestermijn (half jaar).