Balletschool Prélude © 2019    Disclaimer

Enkele voorwaarden en regels

Fotograferen en/of filmen tijdens lessen of voorstellingen is niet  toegestaan. Gebruik van beeldmateriaal van Balletschool Prélude van de lessen en voorstellingen is uitsluitend toegestaan voor privédoeleinden.

 

De rechten van het beeldmateriaal behoren aan de balletschool.

Voorstellingen en kijklessen worden door de balletschool op foto en film vastgelegd en verstrekt aan de leerlingen.

 

Alleen beeldmateriaal voorzien van het logo van Balletschool Prélude is afkomstig van onze school!

De balletschool behoud zich het recht voor om beeldmateriaal te gebruiken voor promotiedoeleinden. De leerling en/of ouder geeft hiervoor automatisch toestemming bij deelname aan de lessen en voorstellingen.

Kinderen die deelnemen aan de balletlessen kunnen zelfstandig in de les verblijven. Toeschouwers zijn niet welkom tijdens de lessen met uitzondering van de proefles en kijklessen.

Het is belangrijk dat de les op tijd kan beginnen. Houd er rekening mee ruim voor aanvang van de les aanwezig te zijn.

Buiten de lestijd vallen de kinderen niet onder de verantwoordelijkheid van de balletschool en/of de docent.

Tijdens of tussen de lessen is de docent niet in de gelegenheid vragen te beantwoorden. Vragen kunt u stellen via de e-mail of telefoon. Desgewenst kan een afspraak worden gemaakt.

De balletschool neemt geen verantwoordelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen.

Restitutie van lesgeld wordt niet verleend tenzij sprake is van zwaarwegende reden, te beoordelen door de docent. Bij ziekte is het mogelijk een gemiste les in te halen op een andere lestijd.

Opzeggen van de lessen geschiedt met inachtneming van één kalendermaand voorafgaand aan de volgende lestermijn (half jaar).

Toon respect voor de leerlingen en de docent.